Lifestyle

รีวิว makro ของคนที่เคยทำงานในองค์กรนี้

รีวิว makro

แม็คโครเป็นบริษัทที่รวมสินค้าหลากหลายประเภท เช่น อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องใช้ที่จำเป็นและเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการส่วนผสมในการปรุงอาหาร ส่วนคนทำงานก็จะได้รับความมั่นคงเพราะองค์กรนี้มีการเติบโตตลอดเวลาเพราะมีลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ในบทความจะพูดถึง รีวิว makro จากพนักงานที่เคยทำงานที่แห่งนี้ว่ามีการทำงานและให้ประโยชน์อย่างไรกับคนที่ทำงานในองค์กรแห่งนี้ 

รีวิว makro จากผู้เคยเป็นพนักงานในบริษัทแม็คโคร 

ในารทำงานที่บริษัทแม็คซึ่งมีการ รีวิว makro จากพนักงานหลาย ๆ คนที่เคยทำงานในองค์การนี้ จะมีอยู่หลายประการที่เป็นข้อมูลสำหรับคนหางานหลายคนที่มีความสนใจร่วมงานกับแม็คโคร ซึ่งเป็นอีกองค์กรหนึ่งของประเทศไทยที่มีความมั่นคง ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพการทำงานสูง เชื่อถือได้ กล่าวโดยย่อได้ดังนี้ 

การตลาด 

  • มีสวัสดิการดี เพื่อนร่วมงานดี เป็นมิตร 
  • มีงานให้ทำเป็นจำนวนมาก แต่ผลตอบแทนที่พนักงานได้นั้นกลับมีอยู่จำนวนน้อย 

ค้าปลีก-ส่ง 

  • จัดอบรมให้พนักงานเรียนรู้ในสายงาน รวมทั้งเรียนรู้เรื่องของสินค้าด้วย 
  • เป็นงานที่ท้าทาย พนักงานสามารถแสดงความคิด ความสามารถ และศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ 
  • เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทุกคนมีสิทธิแสดงผลงานของตนเพื่อความพึงพอใจของหัวหน้างานและลูกค้า 
  • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการการขายและการจัดการการสูญเสีย 

การขนส่งสินค้า 

  • การเรียนรู้งานของพนักงานใหม่จะมีเวลาในการฝึกอบรมนอกสถานที่น้อยมาก อีกทั้งมีการส่งเสริมหลักสูตรอบรมการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานเพียงเล็กน้อย จึงต้องอาศัยประสบการณ์การทำงานด้วยตนเอง 
  • พนักงานได้รับโบนัสประจำปีและเงินเดือนที่สูงมากสำหรับคนที่อยู่ตำแหน่งขนส่งสินค้านี้  
  • ด้วยความที่แม็คโครคือศูนย์กระจายสินค้า ผู้ที่ทำงานขนส่งจะมีเวลาให้ตัวเองน้อย เนื่องจากพนักงานต้องสนับสนุนกิจกรรมการขนส่งไปยังสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ทำให้พนักงานต้องจัดการแบ่งเวลาให้ดีเพื่อให้สามารถใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้ รวมถึงทำงานในตำแหน่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง อีกทั้งไม่ทำให้เกิดความแตกแยกของครอบครัวจากสาเหตุที่ไม่มีเวลาให้ 
  • มีสังคมการทำงานที่ช่วยเหลือกันและกัน ดังนั้นปัญหากับเพื่อนร่วมงานจึงเกิดขึ้นไม่มากเท่าใดนัก 

จะเห็นจากบทความนี้ว่า รีวิว makro พนักงานที่เคยทำงานแล้วส่งผลให้ผู้หางานหรือผู้ที่อยากสมัครงานกับแม็คโครสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกตำแหน่งใดที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด ทุกคนที่หางานในองค์กรนี้ก็มีศักยภาพการทำงานและความสามารถไม่เหมือนกัน ควรเลือกงานที่ตนเองถนัดเพื่อให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพ

Comment here