ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน แนวโน้มของผู้ที่ติดเชื้อก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเข้าทำงานของบุคคลคนหนึ่งที่เข้ามาทำงานในองค์กรแห่งหนึ่งแล้วนั้น จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานโดยไม่มีข้อหลีกเลี่ยง ซึ่งในอดีตนั้นการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานนั้นก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่องค์กรทุกองค์กรนิยมปฏิบัติโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ก็เพื่อความสำคัญและก่อให้เกิดผลดีต่อตัวองค์กรหรือบริษัทนั้น ๆ นั่นเองค่ะ   ว

Read More