Health

ดูแลผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 

ดูแลผู้สูงอายุ

การ ดูแลผู้สูงอายุ เป็นการดูแลบุคคลในครอบครัวที่รักซึ่งมีอายุมากแล้ว ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดซึ่งจะดูแลไม่ให้ร่างการของผู้สูงอายุนั้นทรุดโทรม รวมถึงการดูแลภายในครอบครัว ซึ่งผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นร่มโพธิ์รมไทรให้กับทุกคนภายในบ้าน จึงต้องดูแลอย่างใส่ใจให้ท่านได้อยู่กับลูกหลานนาน ๆ ในบทความจะมากล่าวถึงการ ดูแลผู้สูงอายุ ว่าควรดูแลอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 

มีวิธีในการ ดูแลผู้สูงอายุ อย่างไรบ้าง 

สำหรับการ ดูแลผู้สูงอายุ เป็นการดูแลคนที่เราเคารพรัก เปรียบดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานและทุกคนภายในครอบครัว จึงต้องดูแลด้วยความเอาใจใส่และความรัก ปัจจุบันสังคมเมืองไทยกลายเป็นสังคมเมือง คนส่วนใหญ่จึงใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในวัยทำงานซึ่งเป็นบรรดาลูก ๆ ที่ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลใส่ใจพ่อแม่ที่สูงอายุในบ้าน หรือผู้สูงอายุอย่างปู่ ย่า ตา ยาย ดั่งคำสุภาษิตที่กล่าวว่า สายน้ำไม่คอยท่า การเวลาไม่คอยใคร เพราะฉะนั้นทั้งลูกและหลานจึงต้องตระหนักและเห็นว่าเวลามีค่าขนาดไหน แล้วต้องหาโอกาสที่จะดูแลปรนนิบัติพวกท่านให้ได้มากและดีที่สุด ซึ่งการ ดูแลผู้สูงอายุ จะสร้างเสริมให้สุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข และอยู่กับลูกหลานได้นาน ใครที่ถูกจัดว่าเป็นผู้สูงอายุนั้น ผู้นั้นต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จึงจะเป็นผู้สูงอายุที่สมควรได้รับการดูแล และควรพักผ่อน เกษียนตนเองจากงานที่ทำ ให้ลูกหลานได้เลี้ยงดูต่อไป 

คนที่ทำหน้าที่ ดูแลผู้สูงอายุ ต้องทำอะไรบ้าง 

หน้าที่การ ดูแลผู้สูงอายุ ของผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือบุคคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งมีความชำนาญโดยเฉพาะนั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • สร้างแรงจูงใจของผู้สูงอายุให้รักและดูแลตนเองโดยไม่ย่อท้อหรือกลัวต่ออุปสรรคหรือความลำบากที่ขัดขวางการทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตดี 
  • ช่วยพัฒนาด้านการคิด การทำงานของสมอง ป้องกันไม่ให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ เป็นการสร้างสุขภาพด้านปัญญาอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก 
  • มีงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ทั้งกับตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งจะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากสุด 
  • สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เศรษฐกิจ ครอบครัว  

จะเห็นว่า หลักการ ดูแลผู้สูงอายุ จะต้องได้รับการดูแลอย่างใส่ใจเพื่อให้อยู่กับลูกและหลานไปนาน ๆ โดยผู้มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลให้แทนลูกหลานที่ยังไม่ได้มีเวลาว่าง แต่หากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะมาดูแลด้วยตนเองและปรนนิบัติให้ได้มากที่สุด เพราะผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ต่างก็ต้องการการดูแลจากลูกหลานทั้งนั้น  

Comment here