Lifestyle

ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า คืออะไร ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าต่างจากการพ่นสีอย่างไร

ชุบ โลหะ

ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เป็นเทคโนโลยีที่อาศัยกลไกทางไฟฟ้า ทำให้ได้ผิวของโลหะที่เรียบ มีความหนาของผิวเคลือบและเฉดสีที่สม่ำเสมอ นอกจากนั้นช่วยเพิ่มคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนด้วย การชุบโลหะเหมาะสำหรับการเคลือบผิวโลหะที่มีความซับซ้อน เนื่องจากการพ่นสีธรรมดาทั่วไปอาจเข้าไม่ถึง เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ การชุบโลหะด้วยไฟฟ้าสามารถชุบได้หลากหลายวัสดุ เช่น อลูมิเนียม เหล็ก ซิงค์ ฯลฯ

ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า คืออะไร

ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า คือ การนำไฟฟ้ากระแสตรงมาชุบโลหะ ด้วยการเปลี่ยนสารละลายของสสาร ที่ต้องการให้ชุบให้อยู่ในอิออนบวก โดยจะไปจับตัวเป็นชั้นบางๆ บนวัสดุนำไฟฟ้าพวกโลหะ การชุบโลหะด้วยไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มหรือชดเชยคุณสมบัติต่างๆ ที่ขาดไป เช่น ความหล่อลื่น ความสวยงาม คุณสมบัติป้องกันการหลุดลอก จากการขัดสี โดยสสารของวัสดุที่ใช้ชุบจะไปเคลือบบนวัสดุที่ต้องการชุบ นอกจากนั้นการชุบโลหะด้วยไฟฟ้ายังช่วยเพิ่มความหนาและขนาดให้กับวัสดุต่างๆ ที่มีขนาดเล็กเกินไปด้วย

ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า หรือ EDP ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ถือเป็นการเคลือบสีที่ดีที่สุด อีกหนึ่งวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชิ้นงานที่มีความซับซ้อน เนื่องจากการเคลือบสีด้วยวิธีอื่นๆ นั้นทำได้ยาก

ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและการพ่นสี ต่างกันอย่างไร

  • ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าจะมีความสามารถในการยึดเกาะ ครอบคลุมทั้งด้านนอกและด้านใน การพ่นสีอาจเข้าไม่ถึงทำให้ชิ้นส่วนเกิดการสึกกร่อนได้ง่าย
  • ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าจะให้ชั้นเคลือบที่สม่ำเสมอทั่วทุกจุด อัตราการยึดเกาะเท่ากัน ความหนาควบคุมได้ด้วยการกำหนดช่วงเวลาในการเคลือบ การพ่นสีจะไม่ได้ความสม่ำเสมอ
  • ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าสามารถรองรับการผลิตได้จำนวนมาก ซึ่งมากกว่าการพ่นสี ช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและประหยัดต้นทุน ในเชิงคุณภาพนั้นชุบโลหะด้วยไฟฟ้าดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน ทำให้สามารถมั่นใจได้เลยว่าชิ้นงานมีคุณภาพทุกชิ้น

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและการพ่นสี จึงเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการชุบโลหะด้วยไฟฟ้ามีดีกว่าทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพชิ้นงาน ความสามารถในการยึดเกาะ ความหนาของชิ้นงาน แถมยังสามารถรองรับการผลิตได้จำนวนมาก

เมื่อโลหะหรือเหล็กมีความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อน ย่อมป้องกันการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี การชุบโลหะด้วยไฟฟ้าช่วยเพิ่มคุณสมบัติหรือชดเชยคุณสมบัติของโลหะ นอกจากเพิ่มความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนแล้ว ยังให้ความสม่ำเสมอ ให้ความสวยงามแก่ชิ้นงานอีกด้วย เมื่อเทียบกับการพ่นสี มีดีกว่าทุกอย่าง ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

Comment here