Lifestyle

ความสะดวกในการมีตะกร้าขนมปัง

ตะกร้าขนมปัง

ชาวต่างชาติไม่ว่าจะชาติใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันกับคนไทย เนื่องจากคนไทยมักจะทานอาหารเช้าเป็นข้าว ทั้งข้าวสวย ข้าวต้มหรือข้าวเหนียวก็ตามแต่ ที่สามารถย่อยได้ง่าย รวมทั้งสามารถทานง่าย โดยใช้เวลาอันสั้น เช่น โจ๊ก ข้าวต้มหรืออาหารอื่น ๆ ที่มีรสชาติจืดไม่รบกวนระบบการย่อยอาหารมากจนเกินไป แต่สำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะในแถบยุโรปนั้น นิยมทานอาหารประเภทเบเกอรี่เป็นหลักเพื่อเน้นความเร็วและความสะดวก ซึ่งสังเกตได้จากทุกคนจะมีตะกร้าขนมปังอยู่ประจำบ้านทุกครัวเรือน เพื่อใส่ขนมหรืออาหารประเภทเบเกอรี่ต่าง ๆ ไว้เป็นเสบียงตุนไว้ทุกเมื่อ เมื่อชาวต่างชาติทั้งหลายจะไปทำงานหรือเดินทางไปไหนก็จะหยิบจับเอาเบเกอรี่เหล่านี้ไปทานบนรถขณะที่กำลังเดินทางไปทำงานในแต่ละวันที่บริษัท เนื่องด้วยความสะดวกสบาย สามารถทานง่ายและทานที่ไหนก็ได้อย่างรวดเร็วจึงกล่าวได้ว่า คนไทยและชาวต่างชาตินั้นมีไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน 

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนไทย 

แต่ในปัจจุบันมีคนไทยหลายหลายกลุ่มที่เลือกนำเอาวิธีการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติเหล่านี้มาใช้โดยหยิบขนมใส่ตะกร้าขนมปังจัดเตรียมไว้ทานในตอนเช้า โดยอาจเริ่มจากแซนด์วิชหรืออาหารประเภทต่าง ๆ ที่มีขนมปังเป็นส่วนประกอบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและสามารถทานได้ทุกที่ ช่วยลดระยะเวลาในการรอสั่งซื้ออาหารหรือการนั่งรับประทานอาหารได้ อีกทั้งยังไม่ต้องทำความสะอาดจานชามหลังจากการทานอีกด้วย ทำให้ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไป โดยคำนึงถึงแต่ความรวดเร็วเป็นหลัก ในบางคนมักจะมองข้ามการรับประทานอาหารเช้าไปเลยก็มี ซึ่งเป็นผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ระบบการย่อยอาหารภายในร่างกายนั้นผิดปกติ มีระบบการเผาผ่านที่เสียสมดุลและส่งผลต่อสุขภาพและรูปร่างในระยะยาวได้ 

อีกทั้งการทานอาหารจากตะกร้าขนมปังในตอนเช้านั้นยังอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารในหลาย ๆ คนที่มีระบบการย่อยอาหารที่ไม่ดี เกิดอาการหรือผลเสียที่ตามมาต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ถึงแม้ขนมปังอาจจะเป็นอาหารที่แลดูย่อยง่ายแต่ก็ไม่ได้มีพลังงานเพียงพอและจำนวนแคลอรีที่มากพอต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน อาจจะพออะลุ้มอล่วยได้ หากทานเป็นมื้อเช้าซึ่งเป็นมื้อที่ไม่เน้นทานเยอะ แต่หลากหลายคนที่เลือกลดระยะเวลาการทานอาหารโดยนำมาทางตอนกลางวันจะส่งผลให้หน้ามืดตาลาย เนื่องจากได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อวันได้และอาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย จากการที่ลำไส้ได้รับอาหารประเภทเดิม ๆ ซ้ำ ๆ และไม่มีคุณค่าอาหารมากเพียงพอ สืบเนื่องไปเป็นโรคภัยที่เกิดจากระบบขับถ่ายเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย ทั้งนี้การใช้ชีวิตของคนไทยและชาวต่างชาติที่แตกต่างกันหากจะมีการปรับตัวนำวิถีชีวิตของชาวต่างชาติเข้ามาใช้เรายังคงควรดำรงวิถีชีวิตเดิมของเราอยู่เพื่อให้ร่างกายเคยชินและทำงานได้อย่างปกติ 

Comment here