Lifestyle

ความสะดวกของการส่งของไปร้อยเอ็ด

ส่งของไปร้อยเอ็ด

ปัจจุบันการส่งของไปพื้นที่ภาคอีสานนั้นสามารถทำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าสมัยก่อน โดยเฉพาะการส่งของไปร้อยเอ็ด ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีความเจริญและมีเส้นทางการเดินทางที่ดีมากกว่าที่เคยมีมา ทำให้สามารถส่งของไปร้อยเอ็ดและเคลื่อนย้ายสินค้าต่าง ๆ นั้นสามารถขนส่งได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นและมีความสะดวกรวดเร็ว มีหลากหลายช่องทางการขนส่งมากมายให้เลือกสรรตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการส่งของไปร้อยเอ็ดด้วยการเหมารถตู้ เหมารถบรรทุก รถบัสหรือการขนส่งรูปแบบใหม่ ๆ มากมาย ซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการจัดส่งและการดูแลสินค้าเป็นหลัก

            ซึ่งสินค้าที่ทำการจัดส่งมักจะมีสภาพที่สมบูรณ์แบบมีการรับประกันสินค้าและมีความรวดเร็วในการจัดส่งเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่จะต้องมีการขนส่งของเป็นระยะเวลา 10 ถึง 20 ชั่วโมงหรือเรียกได้ว่าเกือบหนึ่งวันเลยทีเดียว ที่จะต้องใช้ในการเดินทางส่งของ แต่ในปัจจุบันการส่งแบบด่วนสามารถส่งได้รวดเร็วภายในเวลาเพียงแค่ 1 ชั่วโมง นั่นก็คือการส่งของไปร้อยเอ็ดด้วยเครื่องบิน โดยการโหลดสินค้าใต้ท้องเครื่อง เป็นการส่งสินค้าที่อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของสำคัญที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงกับการขนส่งในระบบปกติของบ้านเราได้

ความสำคัญในการส่งสินค้า

            สินค้าที่ส่งนั้นมีระยะเวลาจำกัด ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ หากต้องขาดน้ำหรือขาดอาหารเป็นเวลามากกว่าหลายชั่วโมง จึงมีการขนส่งในส่วนนี้เข้ามารองรับ เพื่อที่ให้ส่งสินค้าถึงมือในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุด และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เราจะเห็นกันได้ส่วนมากเลยก็คือการขนส่งสิ่งมีชีวิตอย่างสัตว์เลี้ยง แมว สุนัข งู ล้วนแล้วแต่ความชื่นชอบส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามที่ไปรษณีย์ไทย เราห้ามส่งตามข้อบังคับอยู่แล้ว แต่การส่งผ่านใต้ท้องเครื่องบินนั้นสามารถทำได้เนื่องจากใช้ระยะเวลาอันสั้นและพอจะมีอากาศหมุนเวียนให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังดำรงชีวิตอยู่ได้ จึงเป็นวิธีการจัดส่งของที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

            รวมทั้งการส่งสินค้ามีที่มีมูลค่าสูงเช่นเพชร ทองหรือแร่อัญมณีต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูงมาก ก็มักจะใช้วิธีการส่งของไปร้อยเอ็ดด้วยวิธีนี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าระบบขนส่งของไทยที่ใช้รถบัสหรือรถขนส่งสินค้าตามถนนสัญจรบนเส้นทางปกติ มีความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมและเกิดอุบัติเหตุระหว่างการสัญจรในระหว่างการรับส่งของได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจึงมักจะแก้ปัญหาโดยการจัดส่งผ่านทางเครื่องบินแทนแต่อาจแลกมาด้วยกับค่าใช้จ่ายที่สูง แต่หากคิดถึงราคาของสินค้าและคุณภาพสภาพภายนอกของสินค้าที่จะได้รับการกระทบถือว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะควักเงินลงทุนเพื่อป้องกันในส่วนนี้ให้ได้มากที่สุด

Comment here