Lifestyle

คปอ อบรมทำไม อบรมออนไลน์ที่ไหน สะดวกสบาย

คปอ อบรม

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน หรือที่เรารู้จักในนาม คปอ ถามว่าทำไมต้องมี คปอ เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 โดยให้กิจการต่างๆ ซึ่งมีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดตั้ง คปอ ในสัดส่วนที่กำหนดการอบรม คปอ ก็เป็นสิ่งสำคัญ หลายคนสงสัยว่า คปอ อบรมไปทำไม?

คปอ อบรมทำไม

อบรม คปอ คือ การอบรมด้วยหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นการอบรมเพื่อสอนให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและบทบาทในการปฏิบัติงานของ คปอ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงแผนโครงการด้านความปลอดภัยในกิจการหรือสถานประกอบการต่างๆ การอบรม คปอ มีหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาการอบรมประมาณ 12 ชั่วโมง

คปอ อบรมด้วยหลักสูตรที่แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาหลักๆ ได้แก่ หมวดวิชาการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน หมวดวิชากฎหมายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหมวดวิชาสุดท้ายคือ บทบาทหน้าที่ของ คปอ รู้หรือไม่ว่า ถ้ากิจการใดเข้าข่ายตามกฎหมายกำหนดแต่นายจ้างไม่จัดตั้ง คปอ จะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ นายจ้างต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คปอ อบรมได้ที่ไหน

ปัจจุบันผู้ที่สนใจต้องการเข้ารับการอบรม คปอ สามารถเข้ารับการอบรมได้ง่ายๆ เนื่องจากมีหลายๆ สถาบันที่รับอบรม คปอ ออนไลน์ เป็นการอบรมผ่านแอปพลิเคชันซูมที่มีประสิทธิภาพสูงคมชัดในระดับ Full HD เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม รวมไปถึงการอบรมด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่หันมาใช้การอบรมผ่านออนไลน์ เช่น อบรม จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง จป หัวหน้างาน จป บริหาร ฯลฯ โดยจัดให้มีการอบรมออนไลน์ทั้งแบบ Public และ In-House เมื่อผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วจะมอบใบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบด้วย

อย่างไรก็ตาม ควรเลือกสถาบันที่เชื่อได้ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และมีการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยหลักสูตรที่อบรม คปอ ต้องได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด้วย ยิ่งมีราคาไม่แพงหรือมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย ก็ยิ่งดี

ในส่วนคุณสมบัติของผู้รับการอบรม คปอ จะต้องเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรมได้

ทั้งหมดนี้ เชื่อว่าหลายๆ คนคงเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ คปอ โดยเฉพาะความสำคัญของ คปอ หากกิจการตามที่กฎหมายกำหนด ไม่แต่งตั้ง คปอ จะมีความผิดหรือไม่ หวังว่าคุณคงได้คำตอบแล้ว รวมถึงคำถามที่หลายๆ คนสงสัย คปอ อบรมที่ไหน สะดวกสบาย มีหลักสูตรการอบรมอย่างไร และใครบ้างที่สามารถเข้ารับการอบรมได้

Comment here